logo
Made in America

Vaše názory

Mobil 5.2" bez problémov udrží. Za jazdy v aute sa ani nepohne. Univerzálnosť, pri zmene telefónu nemusím meniť aj držiak čo je super. Vyzerá, že niečo vydrží. Konektor pre nabíjanie je prístupný a ak by nebol len mobil posuniem a je to: -)

Pavel H.


Doživotná záruka RAM Mounts

RAM Mounts ponúka nad zákonom stanovenú záruku naviac Doživotná záruka RAM Mounts. Najskôr si prosím prečítajte podmienky Doživotnej záruky RAM Mounts nižšie. Ak si budete myslieť, že poškodenie Vášho produktu spadá pod tieto podmienky, postupujte podľa návodu Uplatnenie Doživotnej záruky RAM Mounts nižšie. Text nižšie vychádza z podmienok na stránke RAM Mounts a ak sa líši, tak platia podmienky na stránke www.rammount.com.

Je Váš poškodený výrobok RAM Mounts pokrytý doživotnou zárukou?

RAM Mounts poskytuje Doživotnú záruku na všetky svoje výrobky okrem ich elektronických častí.

ÁNO

 • Pokiaľ Váš výrobok vykazuje výrobnú vadu alebo s výrobnou vadou súvisí.

NIE

 • Ak váš výrobok vykazuje opotrebenie bežným používaním.
 • Ak sa jedná o elektronickú časť výrobku.
 • Ak poškodenie nastalo vyššou mocou, ako sú napríklad povodne a zemetrasenia.
 • Opravy výrobkov RAM Mounts neoprávnenými tretími osobami ruší záruku.
 • RAM Mounts nenesie žiadnu zodpovednosť za výrobky tretích strán, tj. RAM Mounts nebude nahrádzať škodu na zariadení používaných spolu s produktmi RAM Mounts.
 • Všetky informácie o ochrane osobných údajov a podmienkach doživotnej záruky nájdete na webe www.rammmount.com

Uplatnenie doživotnej záruky

 1. Odfoťte poškodenú časť tak, aby bolo miesto poškodenia jasne vidieť.
 2. Do emailu uveďte produktové číslo dielu, tak nám ho pomôžete presne identifikovať. Produktové čísla začínajú na RAM- alebo RAP -.
 3. Napíšte nám svoje meno, poštovú adresu a telefón.
 4. Všetko pošlite emailom na adresu [email protected], ako predmet uveďte “lifetime warranty”

Technik RAM Mounts Vám odpovie a ak RAM Mounts uzná, že sa na závadu vzťahuje Doživotná záruka RAM Mounts:

 1. Dohodne si s Vami spôsob platby za dopravu a spôsob dopravy.
 2. Následne Vám pošle nový diel.

Poznámky:

 • RAM Mounts nenesie žiadnu zodpovednosť za stratu alebo poškodenie vzniknuté pri preprave.
 • RAM Mounts nahrádza iba rovnaký diel, nie celú zostavu a neposkytuje upgrady dielov.
 • RAM Mounts je značka spoločnosti National Products Inc., 8410 Dallas Ave. S., Seattle, WA 98108, USA.