Vaše názory

Funkčný výrobok, to čo je deklarované v reklame zodpovedá realite.

Jaroslava J.


RAM mount > Doživotná záruka RAM mount

Doživotná záruka RAM mount

RAM mount ponúka nad zákonom stanovenú záruku navyše Doživotnú záruku RAM mount. Najskôr si prosím prečítajte podmienky Doživotnej záruky RAM mount nižšie. Ak si budete myslieť, že poškodenie Vášho produktu spadá pod tieto podmienky, postupujte podľa návodu Uplatnenie Doživotnej záruky RAM mount nižšie. Text nižšie vychádza z podmienok na stránke RAM mount a ak sa líši, tak platia podmienky na stránke www.rammount.com

Je Váš poškodený výrobok RAM mount pokrytý doživotnou zárukou?

RAM mount poskytuje Doživotná záruku na všetky svoje výrobky okrem ich elektronických častí.

ÁNO

 • Ak Váš výrobok vykazuje výrobnú vadu alebo s výrobnou vadou súvisí.

NIE

 • Ak váš výrobok vykazuje opotrebenie bežným používaním.
 • Ak sa jedná o elektronickú časť výrobku.
 • Ak poškodenie nastalo vyššou mocou, ako sú napríklad povodne a zemetrasenia.
 • Opravy výrobkov RAM mount neoprávnenými tretími osobami rušia záruku.
 • RAM Mount nenesie žiadnu zodpovednosť za výrobky tretej strany, tj. RAM mount nebude nahrádzať škodu na zariadení používaných spolu s produktmi RAM mount.
 • Všetky informácie o ochrane osobných údajov a podmienkach doživotnej záruky nájdete na webe www.rammmount.com

Uplatnenie Doživotnej záruky

 1. Odfoťte poškodenú časť tak, aby bolo miesto poškodenia jasne vidieť.
 2. Do emailu uveďte produktové číslo dielu, tak nám ho pomôžete presne identifikovať. Produktová čísla začínajú na RAM- nebo RAP-.
 3. Napíšte nám svoje meno, poštovú adresu a telefón.
 4. Všetko pošlite e-mailom na adresu lifewar@rammount.com, ako predmet uveďte “lifetime warranty”

Technik RAM mount Vám odpovie a ak RAM mount uzná, že sa na závadu vzťahuje Doživotná záruka RAM mount:

 1. Dohodne s Vami spôsob platby za dopravu a spôsob dopravy.
 2. Následne Vám pošle nový diel.

Poznámky:

 • RAM mount nenesie žiadnu zodpovednosť za stratu alebo poškodenie vzniknuté pri preprave.
 • RAM mount nahrádza iba rovnaký diel, nie celú zostavu a neposkytuje upgrady dielov.
 • RAM mount je značka spoločnosti National Products Inc., 8410 Dallas Ave. S., Seattle, WA 98108, USA.